Qarabağ xalçaları

11 noyabr 2020
Qarabağ xalçaları


Qarabağ xalçaları — Qarabağ tipinə aid olan xovlu xalçalara deyilir.

Qarabağ qrupunda xovlu və xovsuz xalçaların kəmiyyət nisbəti demək olar ki, eynidir.

Qarabağ xalçalarının 33 kompozisiyası mövcuddur.

Qarabağ xalça məktəbi "Ləmpə, "Şələbi, "Qoca", "Malıbəyli", "Buynuz", "Dəryanur, "Açma-yumma"", "Şabalıd-burta", "Balıq" və b. xalçaları məşhurdur.